ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

С подписването на предварителен договор за покупко-продажба на имот страните поемат задължението за сключване в бъдещ момент на окончателен договор (нотариален акт).

Предварителният договор не е документ за собственост върху имота, а своеобразно обещание за финализиране на сделката при договорените условия.

Обичайно предварителни договори се сключват при покупка на имоти в процес на строителство за периода до въвеждане на сградата в експлоатация или за готови имоти, когато не всички условия за финализиране на сделката са налице. 

Предварителният договор следва да бъде валидно сключен, като в него се уговарят и описват съществените условия по сделката:

  • индивидуализиращите признаци на имота (местонахождение, номер/идентификатор, описание, площ, граници и др.);
  • цена и начин на плащане;
  • степен на завършеност на имота;
  • срок за сключване на окончателния договор;
  • уговорени неустойки за неизпълнение на задълженията на всяка една от страните.

Преди да сключите предварителен договор, изисквайте документ за собственост върху имота, като фирмата- продавач трябва да Ви представи и Разрешение за строеж (ако сградата е в процес на строителство) или Разрешение за ползване (ако сградата е въведена в експлоатация). Ваше право е да изискате удостоверение за липса на тежести върху имота, нотариален акт за земята, актуално състояние на фирмата и др. Консултация с адвокат по тези въпроси може да Ви спести време и винаги е добра инвестиция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *